Meget betegnende for gejstlige er et yderst snørklet sprogbrug som vel skal bevidne deres ophøjede intellekt, men ved 'guder,' hvor skabagtigt især nÃ\r man <a href="http://vktbmho.com">sanmmnligeer</a> det med Jesu egne tydelige budskaber. Især Paolo dall'Oglio's kryptiske sprog mÃ\ have været et 'helvede' at oversætte. Intet under folk flygter fra etableret kristendom.

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS